MahraJazz

Ruba Shamshoum

24 Aug 2017 Haifa

Details

Time : 8 PM
Venue : Kabareet
Address : Sderot Ha-Meginim 40, 3326229 Haifa